Kvindernes Internationale Kampdag: Vores ansvar!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Alternate Text Josefine Geisler, Communication & Community Manager i Pensure

 

Ligestilling er også vores ansvar

Løngab taler ind i pensionsformuegab

Når vi taler om pension i den offentlige debat er det ofte “Arnes tur” og pensionsalder, der kommer op – uden at diskutere Arnes pensionsopsparing. Men hvis vi her i anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag, skal kigge nærmere på størrelsen af danskernes pensionsopsparinger, så kan Arne gå fra arbejdsmarkedet med 22% mere i pensionskassen end hans kvindelige kolleger. For dem der er ti år ældre end Arne, er forskellen mellem mænd og kvinder 45%.

Ligestilling i pensionsopsparingen lider nemlig mere end på lønområdet: Hvor løngab mellem mænd og kvinder var på 12,8% i 2018 (www.dst.dk) lå pensionsformuegabet i gennemsnit på 25%. Selvom begge tal er faldende vil der gå alt for mange år, før vi er på et acceptabelt niveau, hvis vi bare venter uden at skubbe til forandringerne.

Ifølge forskellige undersøgelser (fra fx PFA og FH) er formuegabet i høj grad et resultat af både løngabet, barsel og at kvinder i højere grad besidder deltidsstillinger end mænd gør. Men ligegyldigt grunden, så peger det ind i den konsekvens, at kvinder i langt højere grad end mænd, ikke har stor nok pensionsopsparing til at dække hele deres pensionisttilværelse. Men hvad gør vi så for at få en mere ligestillet pensionstilværelse?

Vores ekspertise – vores ansvar

Imellem forskellige løsningsforslag skal vi i pensionsbranchen tage vores ansvar på os, da det er os som skal sikre, at vores kunder får en god og tryg alderdom. For at nå i mål med et mere ligestillet pensionsmarked har vi et ansvar for, at vores kunder træffer økonomisk bæredygtige beslutninger omkring deres opsparinger og investeringer. Det gælder også når det handler om den mere kønnede ubalance i samfundet, som reflekteres i pensionsopsparingerne.

Som pensionsrådgivere skal vi spille en større rolle i at opsøge og rådgive vores kunder; for vi ved, at kunderne ikke selv stiller sig i kø for at høre hvordan deres pensionsopsparing påvirkes af barsel.

Det er os, der skal yde den nødvendige rådgivning for vores kunder for vi ved, at når den ene forælder tager hele barslen, så koster det ca. en kvart million kroner på pensionsopsparingen. Vi sidder samtidig på de ressourcer der skal til for at yde relevant rådgivning, så barsel eller deltid ikke behøver at betyde en alderdom i fattigdom og så vores kunder kan få familielivet til at hænge sammen, uden at det er på bekostning af deres fremtid.

Derfor har vi et stort ansvar overfor danskerne i at nedbringe denne statistik. Fordi vi kan gøre en forskel på individuelt niveau såvel som samfundsmæssigt.