Sparer du rigtigt op til din alderdom?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Alternate Text Gæsteblog: Anders Valdemar Juhl, Direktør i Uvildig Råd

 

Det er yderst vigtigt at spare op til alderdommen på den rigtige måde. Det handler om at sikre sig adgang til formuen medens du kan omsætte den – ”Køb de røde bøffer medens du kan tygge dem”.

Økonomisk fleksibilitet er nøgleordet og skal tilgodese at du fordeler din opsparing på flere måder. Det at have en pensionsordning i kombination med en fri formue du selv kan vælge hvornår og hvor hurtigt du skal forbruge giver dig og dine nærmeste den største fleksibilitet.

En kombination af at have en formue som du kan hæve som et engangsbeløb sammen med en løbende tidsbegrænset pension og en livsvarig pension er efter mine klare overbevisning det optimale. Herved sikrer du adgang til formuen når du skal bruge den og har samtidig en økonomisk buffer du kan regulere på.

Endvidere vil du herved sikre en livslang indtægt som kan dække dit indtægtsbehov livet igennem.

Forbruget falder for de fleste med alderen, hvilket betyder at du skal sikre du kan få glæde af en højere pensionsindtægt de 10-15 første år af dit pensionistliv kombineret med en livslang pension. Den store fordel ved at anvende en traditionel pensionsopsparing er, at det afkast du opnår på denne opsparingstype kun beskattes med en pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3 %.

Sparer du tilsvarende op på en almindelig konto eller depot i banken, skal du som minimum betale 27 % i afkastskat.

Mange danskere er opsat på at få betalt deres gæld ud af huset inden de skal gå på pension. Dette er ikke nødvendigvis den mest optimale pensionsopsparing. Flere i dag oplever det er blevet mere vanskeligt at blive godkendt af banken til at få et såkaldt ”friværdilån”.

I mange tilfælde kan det betyde at huset skal sælges for at få frigjort opsparingen i boligen, hvilket langt fra alle boligejere er begejstrede for. Derfor skal du tænke på, at din opsparing skal placeres et sted hvor du selv kan komme til pengene uden at være afhængig af en bank eller kreditinstitut.

assets

Har du valgt det rigtige opsparingsprodukt?

Det har stor betydning for din økonomi hvilket pensionsprodukt du vælger. Lad mig demonstrere med et par eksempler:

 

Er din årlige indtægt under 513.400 kr. (2019):
Hvis du ikke betaler topskat, vil det være en fordel for dig at spare op på en aldersopsparing først, hvorved du heller ikke kan risikere at blive modregnet i de offentlige ydelser. Dernæst vil det være en fordel at supplere med en ratepension og så evt. en livsvarig livrente.

Du har ikke fradrag for indbetaling på en aldersopsparing, men til gengæld er engangsudbetalingen skattefri.

Du har glæde af en lav pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3 % som ligeledes gælder de andre pensionsprodukter.

 

Er din årlige indtægt over 513.400 kr.:
Således betaler du topskat og kan med fordel betale ind på en ratepension og udskyde topskatten til en bundskat når ud skal hæve din pension. Der er således en skattegevinst på at udskyde topskatten på ca. 56 % til en bundskat på ca. 36,5 % såfremt din årlige pensionsindtægt kan holde sig under topskattegrænsen på dette tidspunkt.

Ønsker du en kombination af livslang pension vil det være et godt supplement med en livsvarig livrente som udbetales så længe du lever. Ønsker du at sikre dine nærmeste inden du er startet med at hæve livrenten, kan du tilkøbe en garanti som samtidig vil reducere størrelsen af livrenten.

 

Gode råd omkring din økonomi:

  1. Når du sparer op til din alderdom, skal du sikre, at du har adgang til din formue, når du har brug for den. Derfor er det vigtigt du spreder din formue i pensionsordninger, fri opsparing i banken samt evt. opsparing i selskab.
  2. Fokusér på at holde dine investeringsomkostninger nede. Der er ingen sammenhæng mellem at betale høje omkostninger og få højt afkast.
  3. Søg vejledning hos en uvildig rådgiver så du får lavet en tilpasset nedsparingsplan som tager hensyn til samspillet med de offentlige ydelser. Således undgår du unødige modregninger og får mest ud af din økonomi.
  4. Husk at begunstige de rigtige personer på dine pensionsaftaler.
  5. Husk at det giver god mening, at få lavet et testamente, evt. ægtepagt og en fremtidsfuldmagt.

 

Hvordan kan du få glæde af et friværdilån?

Har du friværdi i din bolig, kan det være en attraktiv løsning for dig at få denne frigjort, mens det er muligt.
Med et friværdilån kan du få et godt supplement til pensionen og provenuet fra lånet har ingen modregning i de offentlige ydelser. Pengene er beskattede midler og kan supplere dine løbende pensionsindtægter på en god måde.

Lige nu er det særlig attraktivt at optage friværdilån med fast rente på ca. 1% og samtidig søge om afdragsfrihed. Herved låser du renten fast de næste 30 år og kan således disponere over provenuet så snart du har behov for det.

Pengene der frigøres kan du med fordel placere i et såkaldt opbevaringsdepot og investere i indeksinvesteringsforeninger med lave omkostninger (undgå bankernes egne investeringsforeninger som er alt for dyre).

Vi hjælper for tiden mange med at få omsat de u-belånte mursten til likvider som kan omsættes til at leve og opleve for. Først skal du have en vurdering af din ejendom og dernæst bestiller du et lånetilbud. Lad en uvildig rådgiver hjælpe dig med at vurdere om bankens tilbud er attraktivt. I mange tilfælde anbefaler vi at du indhenter flere vurderinger/tilbud for at sikre du får de optimale vilkår.